Wednesday, 6 August 2008

مش دى بطاقتى

مش دى بطاقتى
وده رقمى القومى
ودى الحقيقة
وده الخيال
ومش دي الخريطة
ودي المدينة
وده المحور
وده المترو
وكده يمين وكده شمال
مش ده ظابط وده عسكرى
وده طبيب وده كمسرى
وده منجد وده بقال
مش ده جامع ودى مدرسة
وده سمسار
وده شيال
مش ده فستان ودى جلابيه
وده شورت وده مفيش
وده شال
مش ده اتوبيس ودى عجلة
ودول حمير
ودولا جمال
مش ده عمى ودى أختى
و دول صحابى
وده كمال
مش ده شارعنا وده بيتنا
ودى مراتى
ودولا العيال
مش ده الوطن وده المواطن
وده التاريخ اللى إتقال
أمال ليه كل ما اروح فى حته
و أسأل سوأل
يقولولي جايز يمكن إحتمال

No comments: