Wednesday, 6 August 2008

زَغْزَغْنِى...

زَغْزَغْنِى...

يمْكن أضَحَكْ...

يمْكن أفْرَح...

يمْكَن أطلَع...

مِ الَلى أنا فيِهْ...

زَغْزغْنىِ...

يمْكِن أحْلَم...

يمْكَن أقَول اِللى مخَبيهْ...

مِش جَايزْ...

لِسَّهْ الدُنيا جَميلَة بِجَد...

ولسَّه النَاسْ...

فِى الصيِفْ والبَرْدْ...

مِشْ يِمكنْ...

يطْلَعْ فيَّا العيِبْ مِشْ فِيه...

زَغْزَغْنِىِ...

كتب

على سلامة

الدستور 7 مايو 2007

No comments: