Wednesday, 6 August 2008

ساَعَاتْ

ساَعَاتْ الَمطَرْ.....

وساَعَاتْ....

أوَقاتْ بِييجى ضَعيفْ....

تبِل وِش الرَصيفْ...

وتَُنقش ع الإِزاَزْ خَيالاتْ...

وساَعَاتْ يِهز الأَرضْ....

ياخُدْنا نُحضنْ بَعض....

نِفتَحْ شبابِيكْنا إزِازْ وِشيِشْ...

تَقولِيِلىِ مَتخَفْشىِ...

وأَقوِلَكْ مَتخَفْيِش....

يا هَل تَرَى هَنْموتْ مِ البَرْدْ....

وَلا ابتَديِنا نِعيِشْ.....

No comments: