Wednesday, 6 August 2008

الْكيِلُوْ تسعينْ

يكُونْ ف عِلْمَكْ...

أنا مُتواضَعْ جِداً....

وِمشْ طالبْ كتيرْ....

يَعنى شَقَة صُغيِرةْ...

ف الكيِِِِِِِِِِِِِِِلُو تِسعينْ...

مَا هى الحَياة مَشَاوِيرْ....

مِشِ شرْط بَقى بتطلْ...

عَلَى جَناين وهَوا وعَصافيرْ...

وبنت حَلالْ ومِش شَرطْ....

زَى اللى ف الكلَيب الأخيِر...

وحِتة مدرسةَ صُغيّرةَ...

أهَى أِلعيال تُفكْ الخَطْ....

ومِش شَرْط لُغات وحرَكاتْ...

وجَغرافيا وتعبيِرْ...

وأدْخلْ القسْم...

أطَلَعْ زِى ماَ دَخَلْتْ...

مُحتْرَم وكبيِرْ....

No comments: