Wednesday, 6 August 2008

مَحَدَّشْ فيِْنا

مَحَدَّشْ فيِْنا قَامْ الصُبْحْ يتمطَّعْ...

وقالْ نِفسىِ أطْلعْ القَمَر...

ولا حَدْ فيِنْاَ بيْغيِرْ...

منْ العَصَافيرْ الحُرةَّ ع الشَّجَرْ...

ولا حَدْ فِينَاَ إنْدَهَشْ م السُؤالْ والخَبرْ...

عايِشينْ بَسْ كدهْ...

عَاَلة ع البَشَرْ...

هىَّ الَمراكِبْ للْهُرُوبْ ولاَّ السَّفَرْ...

لو عِشْنا نَسْتَنى المَطَرْ...

هَنْمُوتْ أَكيْدْ عَطشانينْ...

هوَ إحْنا مِينْ...

No comments: