Wednesday, 6 August 2008

لحم الحمير

صـا حـبى شـا فـنـى فى و ســط ا لــز حمـــــــــــــة

قـــا لــى مــــــــــا لــك

قــلـت نـفـسـى فى حـتـتـة لحمـــــــة

قـا ل يــا عــم شـا يـفـك لـية مـحـتـا ر

قـو لـت ز هـقـت كــــلا م فـى ا لا سعـــــــــا ر

أ يـة بـس ا للى جـــر ى لـلـد نـيــــــــــــــا

قـا لـى صـا حبـــى د ى قـصــة تـا نيـــــــــة

ا لحميـــــــــــر ر ا حـــو ا و جـــا بــو هــا

و عينــى عينـك بـيـد بحـــــــــــــــــو هـا

قـا لى صـا حبى أ ية ر أ يك فى أ كلت حميـــــر

قـو لــت ليــة ر ا ح بــس ا لـــضميـــــــــــر

قا لى يـا عـم بــــلا ضـمـيـر بـــلا د يـا و لــــــــــو

دة ا لـضـمـيــــر ا لـكـــل شــــــا يــلــو

قـو لـت طيــب أ ز ا ى ا لحميـــــــــر بـتـتــا كـل

قـا لـى مـفـهـا ش أ ى مشــــا كــل

طـيـب أ يـــة طــعـم ا لحـمــيـــــــــــــــر

قا لى صا حبـى

كـفتـة و كـبـا ب و كـمـــا ن تـحـمـيــــــر

و بتتبــــا ع على عينــك يــا تـــــــــا جـــر

مــا هــو أ صــل بيعــــهـا ر ا جــــل فـــا جـــر

و عــر فـت نــا س كـتـيـــــــــــر

من الغـو لـب أ د مـنـت أ كــل ا لحميـــــــــــر

مــا هــى بـقــت أ كــل ا لـفـقـــيــر

و ا لـنبـى مش حــــر ا م د بــــــح ا لــحـميـــــــر
ر ا ح فيـــــــــــــــــــــن بس ا لـضميـــــــــــــــر

و لا عشا ن الحميـــــــــــــــــــــر

مـلـهـا ش كـبـــــــــــــــــــير

No comments: